Base fee (sis. tilinpäätös ja veroilmoitus) 600 € / tilikausi
    Hinta sisältää 15 kpl arvopaperikirjanpidon ulkopuolisia tapahtumia / kk, ylittävät tapahtumat lisähintaan 2,50e/kpl
ARVOPAPERISIJOITUKSET
Vähäiset tapahtumat (pysyvät vastaavat)
    Listaamattomat osakkeet, sijoitusrahasto-osuudet ja lainasijoitukset* 50 € / kpl / tilikausi
    Listatut arvopaperisijoitukset (kuitenkin max. alla mainittu välittäjäkohtainen hinta per salkku) 50 € / kpl / tilikausi
      Nordnet 300 € / tilikausi
      Muut kotimaiset välittäjät 400 € / tilikausi
      Interactive Brokers, Lynx ja Saxo Bank 400 € / tilikausi
      Muut ulkomaiset välittäjät sopimuksen mukaan
    Suljettu rahasto (Ky, SCSp ym.), syöttörahasto tai kapitalisaatiosopimus 100 € / kpl / tilikausi
* Laskutetaan vain, jos tilikaudella tapahtumia
Aktiivinen kaupankäynti (vaihto-omaisuussalkku)
    Nordnet 300 € / tilikausi
    Muut kotimaiset välittäjät 400 € / tilikausi
    Interactive Brokers, Lynx ja Saxo Bank 400 € / tilikausi
    Muut ulkomaiset välittäjät sopimuksen mukaan
Lisähintaan
    Lisäsalkut samalla välittäjällä 200 € / salkku / tilikausi
    Kryptokaupankäynti sopimuksen mukaan
    Osinkotuottojen verosopimuksen mukaisesti pidätettyjen lähdeverojen anominen veroilmoituksella 50 € / kohdemaa / välittäjä
    Yli verosopimuksen perittyjen lähdeverojen takaisinhaku kohdemaasta sopimuksen mukaan
KIINTEISTÖSIJOITUKSET
    Asunto-osakkeet per kpl 50 € / kpl / tilikausi
    Liiketilat, suorat kiinteistöt ja muut sopimuksen mukaan
    Vuokrahallinto / -reskontra sopimuksen mukaan
MUUT PALVELUT
Konsultointiliiketoiminta tai vastaava
    Alv-ilmoittaminen vuosittain 250 € / tilikausi
    Alv-ilmoittaminen kvartaaleittain** 960 € / tilikausi
    Alv-ilmoittaminen kuukausittain** 1200 € / tilikausi
    Alviton liiketoiminta (esim. lääkärit, rahoitus- ja vakuutuspalvelut) sopimuksen mukaan
    **Hinta sisältää 30 kpl tapahtumia / kk, ylittävät tapahtumat lisähintaan 2,50e/kpl
Muut erikseen laskutettavat
    Tuntihinta perus: (HUOM VAIN MAHDOLLISET LISÄTYÖT) 78 € / h (min. 0,25h)
    Tuntihinta asiantuntija: (HUOM VAIN MAHDOLLISET LISÄTYÖT) 120 € / h (min. 0,25h)
    Ylimääräinen ajo 150 € / ajo
    + Mahdolliset viralliset välitilinpäätösdokumentit 100 € / välitilinpäätös
    + Ylimääräisen ajon yhteydessä tehtävät sijoituskirjanpidot hinnaston mukaisesti
    Kirjanpidon toimittaminen tilintarkastajalle ja yhteydenpito tilintarkastajaan 78 € / h (min. 50 €)
    Osinkoilmoitukset tai SVOP-palautukset perusmaksu, (sis. ennakonpidätys ja vuosi-ilmoitus) 20 € / ilmoitus
         Osinkoilmoituksen tai SVOP-palautuksen maksunsaajat 20 € / maksunsaaja
    Yhteenvetoilmoitukset EU-myynneistä 20 € / ilmoitus
    Palkanlaskenta 20 € / palkkalaskelma
         Palkanlaskennan avausmaksu 30 € / työntekijä
    Viranomaismaksut läpilaskutus toteuman mukaan
    Fennoa kirjanpito-ohjelmiston kulut,  erittely saatavilla erikseen läpilaskutus toteuman mukaan
KAUPPAREKISTERI-ILMOITUKSET (ei sisällä viranomaismaksuja)
    Osakeyhtiön perustaminen paperilomakkeella 120 € / h
    Muutoksen perusmaksu, sisältää yhtiökokouspöytäkirjan 40 € / kpl
    Muutos tilikausi, hallitus, tilintarkastajat, toimitusjohtajat, prokuristit, ed. oikeutetut 30 € / muutettava asia
    Yhtiöjärjestyksen muutos 120 € / h
MUUT HALLINTOPALVELUT
    Yhtiön osoitteen rekisteröinti tilitoimiston osoitteeseen ja postin päivystys sopimuksen mukaan
    Maksuliikenteen hoito toiminnan kuvauksen puitteissa sopimuksen mukaan
    Yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta 1500 € + viranomaismaksut
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero